Úvod

Ráda Vás budu doprovázet na Vaší cestě s Bohem

Petra Poláchová

Bc. Petra Poláchová, DiS.

V letech 1991- 97 jsem absolvovala kurzy z teologie a poradenství v Křesťanském studijním středisku v rakouském Mittersillu. Vystudovala jsem Pastoraci a sociální práci na ETS a ETF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuji přednáškové činnosti, pastoraci a poradenství. Jsem jedním ze zakládajících členů spolku Immanuel, z.s.

Květinový pruh 1

NABÍDKA

Pastorační a poradenská péče pro ženy, dospívající a studenty

 • Osobní poradenství podle aktuálních potřeb klienta, založené na biblických principech, jehož cílem je pomoci při řešení nejrůznějších psychických, duchovních a vztahových problémů
 • Systematické osobní poradenství, jehož obsahem je pomoci dospělému klientovi přehodnotit své prvotní vztahy v dětství, zejména trpí-li v současnosti některými z těchto problémů: úzkost, obavy, hněv, přetrvávající pocity viny, problémy s autoritami, pasivita, ovládání druhých, nezdravá závislost, nízké sebevědomí, osamělost, odmítnutí, neschopnost říci „ne“, uvíznutí v neužitečných vztazích, problémy v pracovních a rodinných vztazích
 • Duchovní doprovázení – podpora a pomoc při rozvoji osobního vztahu s Bohem, jdu vedle toho, kterého doprovázím, ale nejdu před ním.

Poradenství probíhá buď formou osobního setkání nebo přes internet.

Kurzy

 • Modlitba naslouchání
 • Rozjímání nad Božím slovem

Skupinky poznávání Boží lásky

 • Jedná se o 4 setkání v délce 45 minut (1 x týdně, čtyři po sobě jdoucí týdny) v malých skupinkách přes internet v počtu maximálně 5-7 osob, které mohou být z různých míst v ČR
 • Obsahem každého setkání je rozjímání nad biblickým textem s praktikováním duchovních disciplin jako je modlitba naslouchání, požehnaná představivost, lectio divina, a podobně
 • Skupinka má sloužit k prohloubení osobního vztahu s Bohem

Přednášky

 • Emocionální zranění z dětství a jejich souvislost s našimi současnými problémy
 • Naše mysl a Boží přítomnost
 • Odpuštění – klíč ke vnitřní svobodě
 • Další témata podle domluvy se zadavatelem

Květinový pruh 2

Svědectví

"Moc bych si přála, aby tato svědectví, byla pro vás povzbuzením a ujištěním o tom, jak velmi vás Bůh miluje a touží, abyste mohly poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. (Ef 3,19)"

"Před nedávnem mi Bůh ukázal několik věcí, které chce, abych společně s Ním vyřešila ve svém životě. Líbí se mi na Bohu, že On neukáže problém a nenechá vás v tom, ale vždy ukáže i cestu. V té době mě nejvíce trápila samota. Tím, že mi můj táta nedával v dětství dostatek pozornosti a opravdu minimum fyzického kontaktu jsem toto vyhledávala jako kompenzaci u svých partnerů. Jenže teď jsem byla už dlouho sama a Bůh mě v tom chtěl uzdravit. To, že mi to v životě chybělo mělo za následek smutek a nenaplnění. V rámci poradenského setkání jsem si vzpomněla na chvíli v mém životě, kdy jsem se cítila opravdu hodně sama a velmi smutná. Když jsme v modlitbě do toho okamžiku pozvali Pána Ježíše, přistoupil ke mně a já ho objala kolem pasu. On najednou vyplnil tu prázdnotu a bolest. Následně jsme se znovu modlili a Ježíš mi dal obraz, kde stojím, hrdě a beze strachu a Pán Ježíš stojí za mnou a ruku má na mém rameni. Tento obraz mi dal jistotu, že nikdy a na nic nejsem sama, ale Bůh stojí při mně. Často, když se bojím, nebo mi je smutno chytnu se ramene, protože vím, že Ježíš je v tu chvíli se mnou. Nejen že mi tato zkušenost s Bohem vnesla pokoj do mnoha situací v životě a odvahu, ale také nemusím být závislá na lidech – v mém případě na partnerovi, aby mi kompenzoval to, co mi od dětství chybělo, protože teď mi to dává samotný Bůh. "

"Na setkání s poradkyní jsem si měla vybavit jednu konkrétní situaci v mém životě, která mne zranila a ublížila mi. Zavřela jsem oči a začala vzpomínat. Najednou jsem vše viděla, jako by se to stalo včera. Vybavovala jsem si pocity, které jsem tenkrát prožívala a začala povídat. Přitom se mi draly slzy do očí, mé srdce řvalo bolestí. Když jsem se vypovídala, poradkyně mne vedla k tomu, abych si představila otce, že je tady se mnou a mluvila s ním. Po chvíli jsem začala povídat: „Tati, tys...“ Najednou se z mého srdce všechny emoce dostávaly ven. Poradkyně mne vedla k odpuštění. Uslyšela jsem sama sebe říkat: „Tati, odpouštím Ti.“ Byla to slova, po kterých se mi velmi ulevilo. Poté jsem si měla uvědomit, že Ježíš byl se mnou i tenkrát, je se mnou i teď, bude se mnou stále. Ježíš ode mne vzal všechno, čím jsem se trápila, všechno, co mne ovládalo a ničilo. V mysli vidím Ježíše na kříži. Padají na něj ostré sněhové vločky, které jej bodají. Najednou se pod Jeho mocí sněhové vločky rozpouštějí. K Jeho nohám stéká voda, která je klidná, očisťující. Svou mocí mne Ježíš osvobodil. Prožívám, že mne Bůh miluje takovou jaká jsem. I s tím, co jsem udělala či neudělala. Ví o mně úplně všechno a přesto mne přijímá, odpouští. Odcházím s úsměvem na tváři a pokojem v srdci. Jsem svobodná. Děkuji Bohu, za Jeho milost. Uzdravil skrze odpuštění mé srdce. "

Petra Poláchová Můj vzkaz pro vás
Andrea Bůh stojí při mě
Zdeňka Boží dotek

Květinový pruh 3

Ceník

Cena za individuální poradenské setkání se stanoví dohodou s ohledem na sociální situaci klienta.

Z domluveného setkání je možné se omluvit do 24 hodin před začátkem (prostřednictvím SMS či telefonicky).

Službu můžete podpořit darem na č.ú. 2700615187/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poštovní adresu, na kterou lze zaslat potvrzení o daru).

Květinový pruh 4

Kontaktní údaje

Email
email: ppolachova@gmail.com
(upřednostňuji emailovou komunikaci)
Mobil
+420 777 823 220
Místo pro poradenství
Církev bratrská, Žilinská 1889, Ostrava-Poruba

Pošlete mi zprávu

Co nejdříve na ni zareaguji.